Predstavitev


Elektrotehnika

Elektrotehnika je naša osnovna veja v keteri gradimo stikalne bloke, sestavljamo vse vrste elektro naprav za distribucijo in krmiljenje električne energije.

Montaža

Montažo v industriji in klasičnih objektih izvajamo usposobljeni in opremljeni z najboljšo opremo in obilo izkušnjami.

Avtomatizacija

Avtomatizacija procesov in proizvodnje, kor tudi regulacije raznih sistemov so nam pisane na kožo ker izdelamo vse od načrta, elektro krmilnih omar, montaže in procesne logike sami.

Telekomunikacije

Telekomunikacije zajemajo izgradnjo telekomunikacijskih UPS server omar, do navadnih panelov, kabliranja in priklope kot tudi aplikativni zagon po potrebi stranke.